Komplexní služby BOZP

Poskytujeme komplexní služby v oblasti BOZP, vyplývající ze zákona pro každou firmu i OSVČ.

 • Vytvoříme pro vás jednoduchý sytém řízení BOZP přímo na mírů.
  Budeme provádět školení, kontroly a pravidelné aktualizace.

 • Staneme se Vašim partnerem v oblasti BOZP.
  Neotočíme se zády, když to budete nejvíce potřebovat.

 • BOZP systém

  Vše na jednom místě

 • Dokumentace BOZP

  Zpracujeme vám povinnou dokumentaci BOZP

 • Kontroly BOZP

  Pravidelně budeme kontrolovat stav BOZP

 • Šetření pracovních úrazů

  Pomůžeme Vám s šetřením úrazů a při kontrolách OIP

Proč zvolit naše služby?

 • Najdeme nedostatky a doporučíme vhodné řešení.

 • Vytvoříme vám dokumentaci přímo na míru.

 • Zastoupíme Vás při kontrolách státních orgánů.

 • Používáme moderní softwarové řešení.

 • Naše smlouvy nepíšeme malým písmem.

 • Zakládáme si na seriózním jednání.

 • Jsme tu, když nás potřebujete.

 • Nejsme extérní nafouknutá bublina.

Postup k zajištění povinností v oblasti BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

Nabízíme systém řízení BOZP, který zajistí soulad s právními předpisy a požadavky.

 • Provedeme vstupní
  audit BOZP.

 • Identifikujeme nedostatky,
  rizika a stanovíme opatření.

 • Navrhneme další postup
  a pomůžeme Vám
  s odstraněním nedostatků.

 • Budeme udržovat
  systém BOZP.

Napište, zavolejte, domluvíme si osobní schůzku.

Nezávazně probereme a navrhneme možnosti poskytování služeb BOZP. Domluvíme se na dalším postupu a půl je hotovo.

Poskytujeme tyto služby BOZP

Systém BOZP

Nastavíme systém řízení BOZP.

 • Zpracování na míru

 • Elektronické vedení

 • Pravidelná aktualizace

Dokumentace

Vytvoříme dokumentaci BOZP dle skutečných požadavků

 • Organizační směrnice

 • Bezpečnostní předpisy (MPBP)

 • Pracovní postupy

 • Místní řády skladů

 • Dopravní řády atd.

Identifikace rizik

Zajistíme prevenci pracovních rizik.

 • Vyhledávání rizik

 • Hodnocení rizik

 • Návrh opatření

 • Zpracování organizační směrnice

OOPP

Analyzujeme rizika a navrhneme OOPP.

 • Vyhodnocení rizik

 • Návrh vhodných OOPP

 • Zpracování organizační směrnice

Školení BOZP

Navrhneme obsah a četnost školení. Proškolíme osobně nebo elektronicky (e-learning).

 • Osnovy školení

 • Vstupní a periodické školení BOZP

 • Mimořádné a speciální školení

 • Zpracování organizační směrnice

Úrazovost

Prošetříme příčiny a nastavíme opatření.

 • Šetření pracovních úrazů

 • Evidence úrazů

 • Hlášení úrazů

 • Odškodňování úrazů

Kontroly BOZP

Zajistíme kontrolní činnost a účast při kontrolách OIP.

 • Pravidelné kontroly BOZP

 • Prověrky BOZP

 • Mimořádné kontroly BOZP

 • Účast při kontrolách OIP

 • Kontroly během oprav

Kategorizace prací

Zajistíme odborné provedení kategorizace práce.

 • Zajištění zpracování kategorizace

 • Zajištění aktualizace kategorizace

Hodinový bezpečák

Zaskočíme za všeho kmenového technika při jeho dlouhodobější absenci, výpovědi.

 • Vedení základní agendy

 • Kontrolní činnost

 • Šetření pracovních úrazů

Odpovědi na vaše
dotazy

?Mám účetní firmu a tři zaměstnance. Jsme tady jako v domácím prostředí. Musím i přesto řešit BOZP, když je to skoro homeoffice?

Ano, povinnosti pro zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti BOZP jsou stejné i při 1 zaměstnanci. Omezené povinnosti v oblasti BOZP platí i pro OSVČ.

? Když se u nás ve firmě stane úraz. Přijedete k nám nebo vše řešíte na dálku (telefon, e-mail)?

Úrazy šetříme v co nejkratší době po jeho vzniku. Je nutné objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu a stanovit opatření. Další postup a možnosti je konzultován s klientem. Primárně provádíme šetření osobně. Vždy záleží na závažnosti úrazu a schopnostech klienta.

?Co znamená elektronické vedení dokumentace? Co vše to nabízí? Tištěná forma už nebude?

Pro zprávu dokumentace BOZP používáme cloudové uložiště a náš systém BOZP. Jedná se o modulární internetovou aplikaci, kterou stále rozšiřujeme. Preferujeme elektronické verze dokumentů. Tištěná forma je samozřejmě k dispozici.

?Nejsem spokojený/a se stávajícím dodavatelem služeb BOZP. Jak mi můžete pomoci?

Nemá na vás bezpečnostní technik externí firmy čas. Neplní se dohodnuté a smluvně ujednané služby. Bezpečnostní technici se mění jak na běžícím pásů. Máte pocit, že se vás začíná týkat rčení: „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“. Cítíte, že se externí firma nechová seriózně. Domluvili jste se na měsíčním/ročním paušálu a teď externí firmě máte zaplatit za aktualizaci dokumentace další peníze? Podepsali jste s externí firmou jednostranně výhodnou smlouvy s problematickým způsobem výpovědi…

I takové firmy jsou na trhu. Ozvěte se nám, pomůžeme vám problém vyřešit. Nastavíme jasný postup za stanovenou odměnu. Žádné smluvní kličky. Nejsme externí nafouknutá bublina :)

? Co máme dělat, když se u nás ohlásí kontrola z OIP?

Co nejdříve nás informujte. Společně se připravíme a kontroly se budeme účastnit.

? Jaké formy školení nabízíte? Jakou formou školíte?

Školíme osobně a formou e-learningu.

?Provádíte i měření v rámci kategorizace práce např. lokálku?

Na kategorizaci práce včetně měření využíváme externí služby specialistů na pracovní prostředí.

Zaujaly Vás naše služby. Chcete se dozvědět více?

Napište nebo rovnou zavolejte!