Komplexní služby požární ochrany

Poskytujeme komplexní služby v oblasti PO, vyplývající ze zákona pro každou firmu i OSVČ.

 • Vytvoříme pro vás jednoduchý sytém řízení PO přímo na mírů.
  Budeme provádět školení, preventivní prohlídky a pravidelné aktualizace.

 • Staneme se Vašim partnerem v oblasti PO.
  Neotočíme se zády, když to budete nejvíce potřebovat.

 • PO systém

  Vše na jednom místě

 • Dokumentace PO

  Zpracujeme vám povinnou dokumentaci PO

 • Prohlídky PO

  Pravidelně budeme kontrolovat stav PO

 • Šetření incidentů

  Pomůžeme Vám s šetřením incidentů

Proč zvolit naše služby?

 • Najdeme nedostatky a doporučíme vhodné řešení.

 • Vytvoříme vám dokumentaci přímo na míru.

 • Zastoupíme Vás při kontrolách státních orgánů.

 • Používáme moderní softwarové řešení.

 • Naše smlouvy nepíšeme malým písmem.

 • Zakládáme si na seriózním jednání.

 • Jsme tu, když nás potřebujete.

 • Nejsme extérní nafouknutá bublina.

Postup k zajištění povinností v oblasti PO

Požární ochrana (PO) je soubor opatření, postupů a technologií navržených k prevenci vzniku požárů, minimalizaci jejich škodlivých dopadů a ochraně lidských životů, majetku a životního prostředí před nekontrolovatelným ohněm.

Nabízíme systém řízení PO, který zajistí soulad s právními předpisy a požadavky.

 • Provedeme vstupní
  audit požární ochrany.

 • Identifikujeme nedostatky,
  rizika a stanovíme opatření.

 • Navrhneme další postup
  a pomůžeme Vám
  s odstraněním nedostatků.

 • Budeme udržovat
  systém požární ochrany.

Napište, zavolejte, domluvíme si osobní schůzku.

Nezávazně probereme a navrhneme možnosti poskytování služeb požární ochrany. Domluvíme se na dalším postupu a půl je hotovo.

Poskytujeme tyto služby požární ochrany

Systém požární ochrany

Nastavíme systém řízení požární ochrany.

 • Zpracování na míru

 • Elektronické vedení dokumentace

 • Elektronické vedení prostředků požární ochrany

 • Pravidelná aktualizace

Posouzení rizik

Zajistíme prevenci pracovních rizik.

 • Analýza a posouzení rizik

 • Hodnocení rizik

 • Návrh opatření

Dokumentace

Vytvoříme dokumentaci PO dle skutečných požadavků

 • Začlenění dle činosti podle požárního nebezpečí

 • Stanovení organizace zabezpečení PO

 • Požárně poplachová směrnice

 • Požární řád

 • Požární evakuační plán

 • Řád ohlašovny požáru

 • Dokumentace zdolávání požárů

Školení požární ochrany

Navrhneme obsah a četnost školení. Proškolíme osobně nebo elektronicky (e-learning).

 • Zpracování tematického polánu školení

 • Vedení dokumentace školení

 • Školení vedoucích zam. o požární ochraně (1x za 3 roky)

 • Školení požární ochrany pro zaměstnance (1x za 2 roky)

 • Odborná příprava preventistů požární ochrany (1x za rok)

 • Odborná příprava členů prev. požárních hlídek (1x za rok)

 • Mimořádné a speciální školení

Preventivní požární prohlídky

Zajistíme pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně.

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí 1x za 12 měsíců

 • se zvýšeným požárním nebezpečím 1x za 6 měsíců

 • s vysokým požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce

 • zajistíme vedení dokumentace z prev. požárních prohlídek

Mimořádné události

Prošetříme příčiny a nastavíme opatření.

 • Šetření mimořádných událostí

 • Evidence mimořádných událostí

 • Hlášení mimořádných událostí

Hodinový hasič

Zaskočíme za všeho kmenového technika při jeho dlouhodobější absenci, výpovědi.

 • Vedení základní agendy

 • Kontrolní činnost

 • Šetření mimořádných událostí

Hasicí přístroje a hydranty

Zajistíme kontroly provozuschopnosti hasících přístrojů a hydrantů.

 • Provedeme kontrolu provozuschopnosti hydrantů 1 x ročně

 • Provedeme kontrolu hasicích přístrojů 1 x ročně

Zaujaly Vás naše služby. Chcete se dozvědět více?

Napište nebo rovnou zavolejte!