Bezpečnost práce - BOZP
Šipka L
Šipka P

Havířov, Karviná, Ostrava, Orlová, Bohumín, Český Těšín

Bezpečnost
práce - BOZP

Požární ochrana - PO
Šipka L
Šipka P

Havířov, Karviná, Ostrava, Orlová, Bohumín, Český Těšín

Požární
ochrana

Koordinace BOZP na stavbě
Šipka L
Šipka P

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Koordinátor
BOZP
na staveništi

 • Bezpečnost práce

  Nabízíme komplexní zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

  • Dokumentace BOZP

  • Pravidelné školení BOZP

  • Kontroly BOZP

  • Šetření pracovních úrazů

  • 24/7 poradenství

 • Požární ochrana

  Nabízíme komplexní zabezpečení služeb v oblasti požární ochrany
  (PO)

  • Dokumentace PO

  • Pravidelné školení PO

  • Požární prohlídky

  • Šetření incidentů

  • 24/7 poradenství

 • Koordinátor BOZP

  Nabízíme zajištění činnost koordinátora BOZP na staveništi v přípravné a realizační fázi stavby (KOO)

  • Koordinátor BOZP

  • Plán BOZP

  • Oznámení o zahájení stavby

  • Soustavné vyhledávání rizik

  • 24/7 poradenství

Kontakt - BOZP
Osobní přístup - BOZP

Zavolejte! Potkáme se.

+420 604 328 109

Kontakt BOZP

// O naší společnosti \\

CCR Infinitum s.r.o.

Jsme víceprofesní skupina programátorů, bezpečnostních techniků a IT specialistů. Poskytujeme služby v oboru programování, bezpečnosti práce a IT. K našim zákazníkům přistupujme multioborově.
Orientujeme se na malé a střední firmy, kterým poskytujeme více doplňkových služeb na jednom místě.

Nabízíme:

 • Služby v oblasti bezpečnosti práce

 • Služby v oblasti požární ochrany

 • Koordinátor BOZP na staveništi

 • Hodinový "Bezpečák"

 • Software pro řízení BOZP